Choose color scheme

Lai  izdrukātu iesniegumu vai parakstu lapu, spiediet uz šīm adresēm –

STOP_iesniegums: Skatīt – [Ielādēt]
STOP_paraksti Skatīt – [Ielādēt]

Darbību secība –

2015. gada rudenī daudzās pašvaldībās tika uzsāktas pilsoniskas aktivitātes ar nolūku apturēt valdības uzspiesto imigrantu uzņemšanu Latvijā. Mēs, šīs iniciatīvas aizsācēji, uzskatām, ka imigrantu uzņemšana vai neuzņemšana jālemj pašiem valsts iedzīvotājiem. Kā to izdarīt? Darbību secība –
1) Pilsētās un novados dzīvojošie iedzīvotāji (iniciatīvas grupa) uzsāk parakstu vākšanu kolektīvajam iesniegumam (parakstītāji ir šī iesnieguma iesniedzēji, kurus pārstāv iniciatīvas grupa; paraksti nav notariāli jāapstiprina; tos var vākt jebkurā vietā; tos paraksta tikai konkrētā pilsētā vai novadā deklarējušies pilngadīgi iedzīvotāji; tie var būt gan pilsoņi, gan nepilsoņi; parakstu daudzumu likums nereglamentē, bet liels parakstu daudzums ir nopietns arguments iesnieguma tālākai virzībai; parakstu lapā uzrādītie tālruņu numuri var noderēt tālākai saziņai ar iesnieguma parakstītājiem aktivitāšu sekojošajos posmos; personas koda norādīšana nav obligāta);
2) Savāktos parakstus kopā ar iesniegumu iniciatīvas grupa iesniedz pilsētas vai novada domei (iesniegumu paraksta iesniedzēju kontaktpersona; jebkurā pašvaldībā iedzīvotāji paši nosaka parakstu iesniegšanas laiku, bet lietderīgi šo procesu nevilkt garumā);
3) Pašvaldību domes kopā ar iesniedzēju pārstāvi organizē publiku jautājuma apspriešanu, kurā ir tiesīgi piedalīties visi pašvaldības iedzīvotāji (pašvaldības izdala tam telpas; publiskās apspriešanas norises kārtību risina pašvaldība kopā ar iniciatīvas grupu; prakse liecina, ka šādas publiskas sapulces ir lietderīgāk veidot sestdienu rīta pusē);
4) Publiskās apspriešanas noslēdzošajā posmā ir iedzīvotāju  apliecinājums (balsojums) – viņi ir „par”, vai „pret” imigrantu izvietošanu savas pašvaldības teritorijā (balsojums var būt vizuāls (paceļot rokas) vai rakstisks)

5) Tiek sastādīts protokols (2 eks.), kurā atspoguļojas šis balsojums.

………………………………………………………………………………..

SKAIDROJUMS PAR PARAKSTIEM!!!

Pašvaldībai (līdz ar to arī Valdībai) juridiski saistoši ir nevis paraksti, bet protokols, kurā atspoguļojas pašvaldības iedzīvotāju izteiktā griba konkrētajā jautājumā. Protokolu sastāda 2 eksemplāros, tajā norāda vietu, laiku, pulcēšanās būtību, par konkrēto jautājumu nobalsojušo skaitu (cik ”par”, cik ”pret”) un to paraksta vairākas personas – parasti sapulces vadītājs, protokolētājs un vēlams kāda pašvaldības pilnvarota persona.

……………………………………………………………………………….
Jāsaprot, ka tie novadi vai pilsētas, kuru iedzīvotāji neveidos šīs iniciatīvas un kur nenotiks šāda veida publiskas apspriešanas ar iedzīvotāju interešu un gribas izteikšanu, atvērs savu teritoriju imigrantu izmitināšanai. Viss ir pašu iedzīvotāju rokās.
Mēs, šīs pilsoniskās iniciatīvas aizsācēji, uzskatām, ka lietderīgi ir koordinēt darbības starp visām iniciatīvas grupām. Darbību koordinācijai mēs izveidojām jaunu mājas lapu www.stopimigracija.lv   (iniciatīvas dublējoša mājas lapa ir http://antiglobalisti.org/ ), tur būs atrodami šo iniciatīvas grupu kontakti novados un cita aktuālā informācija. Noskaidrot interesējošus jautājumus var rakstot uz  info@stopimigracija.lv   vai zvanot t: 29152159 (Andris).

……………………………………………………………..

2015.gada 17.oktobrī Vecumnieku novada iedzīvotāji nobalso pret bēgļu uzņemšanu –

https://www.youtube.com/watch?v=2ytCN-WJcKs
Comments are closed.